Forsyningstilsynet vil klimatjekke reguleringen af energisektorens monopolvirksomheder

10-12-2019

Investeringer i den grønne omstilling af energisektorens monopolselskaber skal ske inden for rammerne af den økonomiske regulering. Derfor vil Forsyningstilsynet nu undersøge eventuelle barrierer for de grønne investeringer i den økonomiske regulering.

Det fremgår af Forsyningstilsynets nye arbejdsplan for 2020-22, som hermed offentliggøres.

Planen beskriver herudover en lang række af opgaver inden for og på tværs af de tre hovedområder fjernvarmesektoren, elforsyningssektoren og naturgasforsyningssektoren, som tilsynet vil kaste sig over i 2020. Når det gælder de tværgående opgaver vil tilsynet særligt have en øget indsats på overvågnings- og analyseområdet.

Omfattende investeringer
”Energisektoren kan stå foran omfattende investeringer i forbindelse med den grønne omstilling. For at sikre, at reguleringen er fuldt ud kalibreret til de aktuelle behov, vil vi blandt andet vurdere det økonomiske råderum, og se om der er grundlag for at foreslå tilpasninger af vores regulering,” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Formålet med forsyningstilsynets arbejdsplan er at skabe gennemsigtighed og åbenhed omkring Forsyningstilsynets konkrete opgavevaretagelse. På det grønne område handler det ifølge Carsten Smidt især om at sikre, at den grønne omstilling sker på en så omkostningseffektiv måde som muligt til fordel for forbrugerne og samfundet.

”En velindrettet økonomisk regulering sætter ingen begrænsninger for samfundsmæssigt gavnlige klimaløsninger. Tværtimod sørger den for, at innovative klimaløsninger giver mest muligt samfundsgavnlig grøn energi for forbrugernes penge,” siger Carsten Smidt.

Udvikling af Elpris.dk
Ud over klimatjek af reguleringen hører en videre udvikling af prissammenligningsportalen Elpris.dk også til blandt arbejdsplanens grønne tiltag. Formålet vil være at ruste elforbrugerne bedre til at træffe vedvarende energivalg.

”Oplysning udgør en afgørende brik i arbejdet for at sikre forbrugernes mulighed for at bidrage til et bedre klima. Vi har derfor søsat et udviklingsarbejde, som skal gøre det nemmere for grønne forbrugere at bruge deres frie leverandørvalg,” siger Carsten Smidt.

Download arbejdsplanen her

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk