Markante variationer i fjernvarmepriserne

20-12-2019

Ifølge den nye statistik er gennemsnitsprisen for opvarmning af et standardhus leveret af forsyninger, der benytter biobrændsler, 12.305 kr. pr. år., mens variationen mellem den billigste og den dyreste forsyning inden for gruppen er mellem 6.691 kr. og 24.846 kr. pr. år.

Den lokale fjernevarmeforsynings størrelse, og det forsyningen fyrer op med i ovnene har indflydelse på, hvad hver forbruger i sidste ende betaler for fjernvarme. Der er dog en del andre faktorer, som kan have indflydelse på de store prisforskelle, for eksempel befolkningstætheden, afskrivninger, investeringsplaner, effektiviteten i driften mv.

”Der er store forskelle i fjernvarmepriserne på tværs af forsyningerne. Det gælder også, når man korrigerer for forhold som f.eks. størrelsen på forsyningen, om de ligger i by eller på landet, hvilket ejerskab de har eller hvilken brændselstype forsyningen anvender. Det betyder, at der er andre forhold, der har stor betydning for priserne. Det kan være forskelle i investeringer eller forskelle i hvor effektive fjernvarmeforsyningerne er,” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt. 

Ifølge den nye statistik er gennemsnitsprisen for opvarmning af et standardhus leveret af forsyninger, der benytter biobrændsler, 12.305 kr. pr. år., mens variationen mellem den billigste og den dyreste forsyning inden for gruppen er mellem 6.691 kr. og 24.846 kr. pr. år. Til sammenligning er gennemsnitsprisen inden for gruppen af forsyninger, der benytter naturgas som primært brændsel, lidt højere, på 13.666 kr. Variationen mellem den billigste og den dyreste naturgasforsyning er her igen markant mellem 8.845 kr. og 25.659 kr. pr. år. 

Ligesom forskellen på biobrændsler og naturgas viser den nye fjernvarmestatistik også en forskel i gennemsnitspriserne alt efter størrelsen på den lokale fjernvarmeforsyning. Hvor gruppen af større forsyninger typisk i byerne leverede en gennemsnitspris på 12.843 kr., havde de små forsyninger en gennemsnitspris på 15.193 kr. Igen er variationerne mellem forsyningerne inden for samme gruppe betydelig større. Hvor den billigste lille fjernvarmeforsyning leverede fjernvarme til 7.574 kr. leverer den dyreste fjernvarmen til 25.659 kr. pr. år.

Kontakt:

Sofie Bringstrup, Fuldmægtig, tlf. 41 71 54 31: sosbr@forsyningstilsynet.dk

Download den nye fjernvarmestatistik her