Sæsonfaktorer i tariffen for Ellund-punktet under Tyra-nedlukningen

19-12-2019

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse (metodegodkendelse), at Energinet Gas TSO (Energinet) indfører sæsonfaktorer i det dansk-tyske grænsepunkt (Ellund) for en tidsbegrænset periode på to gasår, dvs. fra den 1. oktober 2020 til den 1. oktober 2022

Sæsonfaktorerne bortfalder således automatisk den 1. oktober 2022, hvor Tyra-feltet efter planen bliver taget i brug igen, og der således igen kan komme gas til det dansk-svenske marked fra Nordsøen.

Læs afgørelsen her