Udmelding af netvirksomhedernes foreløbige indtægtsrammer for 2020

20-12-2019

Forsyningstilsynet har udmeldt de foreløbige indtægtsrammer for 2020 den 19. december 2019, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder. Forsyningstilsynet har i den forbindelse offentliggjort beregningsmodel for netvirksomhedernes indtægtsrammer til brug for udmeldingerne

Forsyningstilsynet udmelder forud for hvert reguleringsår en foreløbig indtægtsramme for en netvirksomheds aktiviteter omfattet af netbevillingen, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) § 4, stk. 2.

Denne udmelding vedrører reguleringsåret 2020 i første femårige reguleringsperiode, som er påbegyndt den 1. januar 2018, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 14.

Udmeldingen af den foreløbige indtægtsramme for reguleringsåret 2020 er baseret på de foreliggende oplysninger om netvirksomhedens økonomi, herunder allerede trufne afgørelser vedrørende netvirksomhedens regulatoriske forhold. Den årlige indtægtsramme for 2020 kan derfor påvirkes af blandt andet senere trufne afgørelser vedrørende de regulatoriske forhold, f.eks. endnu ikke afgjorte ansøgninger om forhøjelser af indtægtsrammen, eller senere indberettede regnskabsoplysninger. Forsyningstilsynet bemærker derfor, at den foreløbige indtægtsramme er vejledende, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 8, stk. 4.

Netvirksomhederne skal være opmærksomme på, at der fortsat arbejdes på udvikling af beregningsmodellen i forhold til blandt andet brugervenlighed og beregning af endelige indtægtsrammer og differencer. 19/16472