Verdo Varme skal tilbageføre 149 mio. kr. til forbrugerne

17-12-2019

Varmevirksomheden Verdo Varme har i perioden 2006-17 opkrævet 149 mio. kr. mere hos forbrugerne, end hvad Forsyningstilsynet kan godkende som forrentning af ind-skudskapital.

Det er konklusionen på en afgørelse, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag. Konsekvensen er, at Verdo Varme skal tilbageføre det pågældende beløb til varmekunderne.

”Varmeforsyningsloven giver varmevirksomheder lov til at opkræve et beløb til forrentning af den indskudskapital, som ejerne har skudt ind i virksomheden. Indregningen skal dog godkendes af Forsyningstilsynet, og det er vigtigt, at indskudskapitalen og forrentningen heraf opgøres korrekt. Vores afgørelse konkluderer, at det ikke gennem hele perioden har været tilfældet hos Verdo Varme,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt. Han beklager samtidig sagens lange forløb, der skyldes både uklarhed om regelgrundlaget og en lang proces med at fremskaffe den fulde dokumentation fra virksomheden.

Ifølge Forsyningstilsynet har Verdo Varme opgjort en samlet indskudskapital svarende til 567 mio. kr. og har i perioden opkrævet en samlet forrentning på 266 mio. kr. Forsyningstilsynets afgørelse i dag indebærer, at Verdo Varmes indskudskapital skal korrigeres ned til 294 mio. kr., og at forretningen af den pågældende kapital godkendes til 118 mio. kr. Det er differencen mellem den opkrævede forretning på 266 mio. kr. og den tilladte for-retning på 118 mio. kr., som Verdo Varme nu skal tilbageføre til varmekunderne.

Dagens afgørelse er den anden ud af flere verserende sager som omfatter Verdo koncernen. Den første handlede om forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, og medførte en afgørelse om tilbagebetaling af 234 mio. kr. To uafsluttede sager omhandler henholdsvis godkendelse af forretning af indskudskapital hos Verdo Produktion og Verdo-selskabernes brug og indregning af omkostninger på koncerninterne lån.

”En af Forsyningstilsynets vigtigste opgaver er at holde øje med, at energisektorens monopolvirksomheder ikke opkræver for meget for deres ydelser hos forbrugerne. Vores godkendelser af, at varmeselskabernes opkrævning til forretning af indskudskapital sker inden for lovgivningens rammer udgør en væsentlig del af denne opgave,” siger Carsten Smidt.

Find afgørelsen her

Kontakt:
Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk