Afgørelse om Energinets metoder m.v. anført i driftsaftalen for det synkrone område Norden i medfør af SO GL art. 118

18-07-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte metoder, betingelser og værdier anført i driftsaftalen for det synkrone område Norden i medfør af SO GL artikel 118.

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. i), ii), iii), vii), ix) og x) godkendt følgende metoder der udgør en del af driftsaftalen for det synkrone område Norden:

  • Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til artikel 127
  • Regler for dimensionering af FCR i medfør af SO GL artikel 153
  • Yderligere egenskaber for FCR i henhold til artikel 154, stk. 2
  • Grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne i henhold til artikel 163, stk. 2
  • Grænser for udveksling og deling af FRR/RR mellem synkrone områder i medfør af SO GL artikel 176, stk. 1, art. 177, stk. 1, art. 178, stk. 1, og art. 179, stk. 1
  • 18/16522, 18/16521, 18/16520, 18/16519, 18/16518

Læs mere om godkendelsen af metoder i driftsaftalen