Afgørelse om koordineret tilbagekaldelse af klassifikation som ny teknologi i Danmark, i medfør af Kommissionens forordning 2016/631 (RfG) artikel 70, stk. 3

23-07-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at tilbagekalde klassifikation som ny teknologi i medfør af RfG artikel 70, stk. 3.

Forsyningstilsynet har i medfør af RfG artikel 70, stk. 3, truffet afgørelse om koordineret at tilbagekalde klassifikation som ny teknologi, for mikro-kraftvarmeanlæggene eVita 25s og 28c, produceret af BDR Thermea Group B.V., i Danmark (det synkrone område Norden og Kontinentaleuropa)

I Danmark er BDR Thermea den eneste producent, der ansøgte om klassificeringen som ny teknologi og dermed også den eneste, der blev klassificeret som sådan.

Der er efter afgørelsen om tilbagekaldelse ikke længere teknologier klassificeret som ny teknologi i Danmark (DK1 Og DK2), hvorfor registeret over ny teknologi fjernes fra Forsyningstilsynets hjemmeside.

Tilbagekaldelsen træder i kraft på tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. 19/06937

Afgørelse vedrørende tilbagekaldelsen findes her