Afgørelse om markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser

05-07-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser indgået mellem Scanenergi A/S og dette selskabs 18 ejerselskaber, jf. § 46 i lov om elforsyning

Læs afgørelsen her