Forsyningstilsynets nye markedsrapport undersøger elmarkedet i 2018

05-07-2019

Rapporten bød på højeste systempris i Norden siden 2011 og lav handelskapacitet på Øresundsforbindelsen

Spotprisen på el fulgte i 2018 i højere grad end normalt prisen på el produceret på kulkraftværker, da de nordiske vandreservoirer har været mindre fyldte end de forrige fem år. Det har bevirket, at systemprisen, som er en beregnet Nordisk spotpris (der ville forekomme ved rigelig med transmissionskapacitet i Norden), var på 44 EUR/MWh, hvilket er den højeste systempris siden 2011.

De danske transmissionsforbindelser havde i 2018 en tilgængelig handelskapacitet i eksportretningen på mellem 71-97 pct., mens importretningen var mellem 73-97 pct. på nær forbindelserne DK1-DE og DK2-SE4, hvor den tilgængelige handelskapacitet i eksportretning var mellem 58-59 pct., mens importretningen var mellem 83-94 pct. af den nominelle transmissionskapacitet.

NordREG afholdte i juni 2019 møde angående handelskapaciteterne på forbindelserne i Norden. På mødet offentliggjorde Svenska Kraftnät, at de ville tage tiltag for at mindske Vestkystsnittets påvirkning af forbindelserne til/fra Sverige (her-iblandt Øresundsforbindelsen). Forsyningstilsynets overvågning i 2019 og de kommende år vil derfor i høj grad fokusere på den tilgængelige handelskapacitet på forbindelserne til Sverige og også mellem Vestdanmark og Tyskland.

Energinet indkøber reservekapacitet for at sikre balancen i elsystemet. I efteråret 2018 skærpede Forsyningstilsynet overvågningen af de manuelle reserver i DK2 på baggrund af meget høje priser på 1.400 EUR/MWh, som forekom samtidig med at Kyndbyværket var ude til eftersyn. Overvågningen vil derfor også i 2019 have fokus på priserne på reservekapacitet på de forskellige markeder.

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for el i Danmark gennem dataindsamling, analyser og publicering af markedsrapporter samt løbende dialog med markedets aktører, elbørser mv. Overvågningen sker i henhold til bl.a. den tredje liberaliseringspakke, Elforsyningsloven og Lov om Forsyningstilsynet.

Læs markedsrapporten for 2018 for engrosmarkedet for el her

Kontakt
Peter Christian Olsen, fuldmægtig
pco@forsyningstilsynet.dk