Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning, gældende pr. 1. juli 2019

06-06-2019

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning gældende fra d. 1. juli 2019.

Konkret ændres grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 fra: 576,17 kr. pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh.

Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af én af gebyrsatserne baseret på grundbeløb gældende for elhandelsvirksomheder. De øvrige gebyrer – herunder timeafregnede og lovfikserede gebyrer – fortsætter uændret. Bekendtgørelsen findes hos Retsinformation og Virk.dk:

Bekendtgørelse nr. 615 af 24 maj 2019 om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning (Ændring af gebyrsats for elhandelsvirksomheder ved Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet)

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning gældende fra d. 1. juli 2019. Konkret ændres grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 fra: 576,17 kr. pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh. Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af én af gebyrsatserne baseret på grundbeløb gældende for elhandelsvirksomheder. De øvrige gebyrer – herunder timeafregnede og lovfikserede gebyrer – fortsætter uændret.  Bekendtgørelsen findes hos Retsinformation og Virk.dk:

Bekendtgørelse nr. 615 af 24 maj 2019 om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning (Ændring af gebyrsats for elhandelsvirksomheder ved Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet)