Forsyningstilsynet inviterer samtlige gasaktører til dialog om den fremtidige gasregulering i EU

07-05-2019

Europa-Kommissionen forventes at fremsætte en ”gaspakke” med revisioner af den eksisterende EU-lovgivning på gasområdet med det formål at styrke integrationen af en-grosmarkederne i EU yderligere. Det forventes, at den nye Kommission vil fremsætte denne gaspakke i 2020

Forsyningstilsynet bidrager til udviklingen af Gaspakke 2020 ved at give input til bl.a. EU-agenturet for samarbejde mellem energiregulatorer (ACER) og Council of European Energy Regulators (CEER) baseret på tilsynets viden og erfaring med det nationale og regionale gasmarked. Forsyningstilsynet vil derfor gerne undersøge og forstå hvilke udfordringer og muligheder, som aktører og interessenter på det danske gasmarked ser for regulering af gasmarkedet.  
Kommissionen har igangsat en række uddybende studier, som skal bidrage til udformningen af den kommende gaspakke. Forsyningstilsynet har samlet det væsentligste materiale for at bidrage med et overblik over de forskellige rapporter her


Kommissionen har lagt op til tre overordnede temaer for Gaspakke 2020, som omfatter:

Spejling af Clean Energy Package for el (også kaldet Vinterpakken eller den fjerde energipakke) fx institutionelle ændringer såsom:

 • etablering af en DSO-enhed
 • forbrugerrettigheder
 • digitalisering

Videreudvikling og optimering af markedsreglerne for gas med fokus på:

 • Regulatoriske barrierer for nye aktører på engrosmarkedet
 • Markedslikviditet der bl.a. omhandler release-programmer for gas og kapacitet i nogle markeder
 • Tariffer, hvor der bl.a. ses nærmere på transmissionssystemoperatørernes tilladte indtægter og effekter fra såkaldt tarif-pancaking
 • Skræddersyet regulering hvor tilpassede tiltag skal løfte underpræsterende markeder og områder
 • Regulering af LNG-terminaler

Sektorkobling mellem el og gas samt gassektorens fremtidige rolle i dekarboniseringen af EU’s energisystem, herunder:

 • Regulatoriske rammer for udviklingen af såkaldte grønne gasser
 • Planlægning og udnyttelse af infrastruktur
 • Hydrogen og power-to-gas

Forsyningstilsynet ønsker at forstå de relevante regulatoriske udfordringer og muligheder for det danske gasmarked i forbindelse med gaspakke 2020, herunder overvejelser omkring særlige kendetegn ved nationale og regionale markeder. Derfor inviterer Forsynings-tilsynet producenter, transportkunder, leverandører, forbrugere, TSO, DSO, lager, interesseorganisationer mv. til at deltage i en aktiv dialog og bidrage med skriftlig input. Dette input kan besvare, men er ikke begrænset til, følgende spørgsmål:
► Hvilke forhold og omstændigheder for gassektoren bør adresseres og vurderes, når spejling af tiltag i Clean Energy Package undersøges og overvejes?
► Hvilke områder, regler mv. bør ændres eller udvikles for at forbedre gassektoren, herunder konkurrencen på markedet?
► Hvilke udfordringer og muligheder ser I for udvikling af markedsreglerne?
► Hvilken rolle bør gassektoren spille i fremtidens energisystem med fokus på grøn omstilling og dekarbonisering?
► Hvilke udfordringer og muligheder ser I for sektorkobling? 
 
Aktører og organisationer, som ønsker at bidrage med input, bedes sende dette skriftligt til Migration, news pages (Berú) med emnet ”Gas Package 2020” senest fredag den 24. maj 2019.
Forsyningstilsynet inviterer desuden aktører og interessenter til at præsentere yderligere bemærkninger og uddybe skriftligt input ved bilaterale møder med Forsyningstilsynet.