Nyt om REMIT og Brexit

18-03-2019

Den europæiske værdipapir- og markedsmyndighed (ESMA) har den 7. marts 2019 offentliggjort en ”public statement” om betydningen af Brexit for bl.a. det såkaldte ”REMIT carve out”, som henviser til sektion C (6) i Annex I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)

EU-forordning nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT) omfatter derivater med elektricitet og gas som underliggende produkt, hvilke afvikles fysisk på et reguleret marked, omfattes af REMIT – og som altså ikke kvalificeres som et finansielt produkt i henhold til MiFID II. ”REMIT carve out” sikrer, at håndteringen af engrosenergiprodukter ikke kolliderer med reglerne i MiFID II og udgør således en undtagelse til udgangspunktet om, at finansielle instrumenter også omfatter derivater, som afvikles fysisk og handles på et reguleret marked.

ESMAs udtalelse kan læses her på siden.

Det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) offentliggjorde den 8. januar 2019 et åbent brev (på engelsk) om konsekvenserne for markedsaktører med hensyn til deres registrering og indrapportering af data i medfør af REMIT, såfremt Storbritanniens udtræden af EU sker uden aftale (”no deal”). Forsyningstilsynet offentliggjorde en meddelelse herom den 14. januar 2019, som kan læses her