REMIT guidance note fra ACER om layering og spoofing

25-03-2019

EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har offentliggjort en vejledende note, en guidance note, om såkaldt layering og spoofing på engrosenergimarkederne

Både layering og spoofing karakteriseres ved, at der afgives ordrer, som aktøren ikke har til hensigt at eksekvere på, mens aktøren gennemfører handler på den ”modsatte” side af ordrebogen.  

ACERs vejledende noter behandler udvalgte typer af handelsadfærd, der kan udgøre markedsmanipulation i strid med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).

Noterne er dels et redskab i undersøgelsen af aktivitet under mistanke for at være markedsmanipulerende, dels en vejledning til markedet om, hvad der potentielt kan udgøre ulovlig adfærd. 

Læs mere her