Aftalemodeller kan inddrage forbrugernes ønsker, men risikerer at øge priserne

08-11-2019

Nye aftalebaserede modeller for regulering af monopolselskaber kan give ydelser, der stemmer bedre overens med forbrugerønsker.

Men risikoen er højere energipriser. Det er konklusionen på et nyt analysepapir, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

”Analysen giver os et overblik fra et dansk perspektiv over fordelene og ulemperne ved at introducere mere aftalebaserede modeller, som vi bl.a. kender dem fra Storbritannien.” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Analysen kan findes her

Forsyningstilsynet har som en af sine kerneopgaver at regulere energisektorens monopoler, herunder el- og gasnetselskaberne og fjernvarmeselskaberne. Det skal ske på en måde, der sikrer, at der ikke kræves for høje priser for de ydelser, som de leverer til forbrugerne. Der findes mange modeller for den pågældende regulering, og ønsker om mere aftalebaserede modeller, er noget man ofte hører i energidebatten.

”Vores analyse viser, at aftalemodellerne har nogle klare fordele i forhold til forbruger- og interessentinddragelse, herunder en bedre koordination mellem forsyningsselskabernes beslutninger og forbrugernes ønsker. Men den peger altså også på en risiko for stigende forbrugerpriser, med deraf følgende negative konsekvenser for samfundsøkonomien,” siger Carsten Smidt.

Kontakt

Jacob Klok, Kommunikationsrådgiver, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk