ACER kræver løft i kvaliteten af indberettede data om engrosenergihandler

25-10-2019

EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har en række tilbagevendende udfordringer med kvaliteten af den data, som den modtager til brug for overvågning af engrosenergimarkederne i henhold til forordning 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).

I et åbent brev udpeger ACER mere specifikt et behov for forbedring på tre nøgleområder.

  1. For det første skal registrerede indberettende parter (RRM) foretager nøjagtigheds- og fuldstændighedskontroller, når de indberetter data fra organiserede markeder (OMP) eller markedsdeltagere.
  2. For det andet skal alle af dem, der indberetter data, sikre at regulatoriske, handels- eller systemmæssige ændringer ikke fører til overtrædelse af indberetningsbetingelserne.
  3. For det tredje advarer ACER imod at antage, at datakvaliteten er tiltrækkelig blot fordi data lever op til de tekniske standarder og ikke afvises teknisk.

ACER opfordrer OMPer, markedsdeltagere og RRMer til i første omgang at indgå et nærmere samarbejde med ACER om at få gennemført de pågældende forbedringer. ACER peger imidlertid på, at det kan blive nødvendigt for ACER at underrette de regulerende myndigheder, i Danmark Forsyningstilsynet, med henblik på håndhævelse af manglende overholdelse af indberetnings- og registreringsforpligtelserne indeholdt i REMIT artikel 8 og 9, f.eks. ved gentagne tilfælde af utilstrækkelig datakvalitet eller manglende indberetning.

Baggrund

ACER foretager løbende en vurdering af fuldstændigheden, nøjagtigheden og rettidig indsendelse af de oplysninger, som ACER modtager som en del af dataindberetningsforpligtelserne under REMIT og gennemførelsesforordning 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning. Denne vurdering sigter efter at sikre datakvaliteten, herunder overholdelsen af REMIT.

Det åbne nye brev supplerer ACERs to forudgående åbne breve om kvaliteten af den såkaldte REMIT-data.

REMIT kan læses her

Gennemførselsforordningen kan læses her

Det første åbne brev om datakvalitet 16. februar 2017 kan læses her

Det andet åbne brev om datakvalitet af 19. juli 2018 kan læses her

Det tredje åbne brev om datakvalitet af 26. juli 2019 kan læses her

Læs yderligere om REMIT her

Spørgsmål om REMIT til Forsyningstilsynet kan sendes til remit@forsyningstilsynet.dk