Ændringer i retningslinjer for effektiv offentliggørelse af intern viden på engrosenergiområdet

25-10-2019

Retningslinjer for, hvad der vil blive anset som effektiv offentliggørelse af intern viden, er blevet justeret af EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER).

Retningslinjer for, hvad der vil blive anset som effektiv offentliggørelse af intern viden, er blevet justeret af EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER). Blandt de mest markante ændringer er, at den interne viden skal offentliggøres på en dertil indrettet platform (Inside Information Platform, IIP) eller en såkaldt gennemsigtighedsplatform (Transparency platform).

De justerede retningslinjer er blevet offentliggjort i form af en opdateret Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT)’s 4. udgave. Opdateringen består i præciseringer af forpligtelsen til at offentliggøre intern viden med nærmere krav til begge typer af platforme (kapitel 7, afsnit 7.1 og 7.2) samt af fritagelserne fra forbuddet mod insiderhandel (kapitel 8, afsnit 8.2.3).

I en opdateret udgave af ACERs Frequently Asked Questions (FAQ) er det under punkt 4.1.17 anført, at ACER finder, at markedsaktørerne skal leve op til de beskrevne præciseringer i forpligtelsen til at offentliggøre intern viden pr. 1. juli 2020. 

Den opdaterede Guidance kan findes her

Den opdaterede Manual of Procedures kan findes her

De opdaterede FAQs kan findes her