Afgørelse af indkøb af erstatningskapacitet i DK2 for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg

15-10-2019

Forsyningstilsynet godkender en ændring til Energinets Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark.

Ændringen indebærer, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for manuelle frekvensgenoprettelsesreserver (mFRR) kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid på op til 90 minutter – og ikke som i dag af anlæg med en hurtigere responstid på op til 15 minutter.

Læs afgørelsen her