Penge at spare som aktiv forbruger

31-10-2019

Der er penge at spare, hvis du som forbruger er aktiv på markedet og skifter leverandør.

Bor du i lejlighed og brugte du bare 10 minutter som aktiv forbruger på det frie elmarked i 2018, kunne du gennemsnitligt have sparet mellem 90- 490 kr. på din elregning. Er det i stedet parcelhuset, som udgør rammen for dit hjem, kunne den gennemsnitlige besparelse have været på mellem 150- 780 kr. - eller mellem 240 -1.830 kr. - hvis parcelhuset i stedet opvarmes med el. Alt det og meget mere kan du læse om i Forsyningstilsynets nye prisundersøgelse af elprodukter, som offentliggøres i dag.

Forsyningstilsynets prisundersøgelse gennemføres en gang om året og omfatter elpriser for forbrugere med et forbrug på op til100.000 kWh om året. Formålet er – sammen med Elpris.dk – at understøtte forbrugernes aktive valg af elprodukter ved at skabe gennemsigtighed på detail¬markedet for el. Prisundersøgelsen giver et overblik over priser på de udbudte produkter i 2018 og gør det muligt at sammenligne produkternes priser på tværs af de enkelte elhandelsselskaber.

Find analysen her

Fem gode råd ved valg af elprodukt

1 Tjek din elregning mindst en gang om året

Tjek din elregning mindst en gang om året, eller når der sker store ændringer i dit elforbrug, f.eks. hvis du får elvarme eller skal flytte.

2 Vær opmærksom på dit abonnement

Vær opmærksom på den faste abonnementsbetaling. Har du et relativt beskedent forbrug, kan det ofte betale sig at vælge et produkt med lav eller ingen abonnementsbetaling.

3 Tjek markedet for gode tilbud flere gange om året

Går du efter de gode tilbud, er det en god idé at tjekke markedet flere gange om året.

4 Vær opmærksomhed på udløb af introduktionstilbud

De fleste introduktionstilbud eller fastprisprodukter (4 måneder eller længere) ophører efter en begrænset periode. Efter ophør flyttes du til et andet produkt. Tjek, hvilket produkt du bliver flyttet til, eller hvordan din pris fastsættes efter periodens udløb.

5 Fast eller variabel pris?

Et elprodukt med variabel pris følger prisudviklingen på engrosmarkedet. For de fleste forbrugere vil selv relativt store udsving i energiprisen ikke indebære større ændringer i elregningen. En stigning på 20 % i engrosprisen svarer til en stigning i den årlige elregning på ca. 380 kr. for et parcelhus med et årligt forbrug på 4.500 kWh og en betaling for el i størrelsesordenen 10.000 kr. Vælg et produkt med fast pris, hvis det har en værdi for dig at have sikkerhed for en fast pris i en periode.