Regulering sikrer ikke neutralitet og uafhængig adfærd

08-10-2019

Adskillelsen, transparensen og mulighederne for regelhåndhævelse er på en række områder for utilstrækkelige til at fjerne risikoen for konkurrenceforvridende adfærd på det danske energimarked. Det er en af konklusionerne i en analyse om konkurrencen på energimarkedet, som Implement Consulting Group har lavet til Forsyningstilsynet.

”Der er en række punkter, hvor den gældende regulering ikke sikrer netselskabernes neutrale og uafhængige adfærd, og hvor regler eller håndhævelsen af dem kan skærpes,”

siger Forsyningsstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Analysen er udarbejdet som led i en overordnet konkurrenceanalyse af elbranchen, som Forsyningstilsynet er i færd med at lave sammen med Energistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

”Resultaterne danner et godt grundlag for det det videre arbejde med identifikation af tiltag, der kan understøtte konkurrenceforholdene og adskillelsen af monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter i energisektoren,”

siger Carsten Smidt.

Implement Consulting Groups analyse viser:

  • At der typisk er ingen eller meget få ansatte i koncernernes netselskaber, at deres medarbejdere ofte arbejder med kommercielle aktiviteter i koncernen, og at netselskaberne er underlagt uklare governancekrav
  • At ovenstående rejser tvivl om netselskabernes uafhængig og markedsneutrale adfærd med deraf følgende risiko for markedsforvridende adfærd
  • At der er en række udfordringer for netselskaberne med at redegøre for prissætningen af koncerninternt købte ydelser, hvilket giver en betydelig risiko for at forvride konkurrence på detailmarkedet for el.

Analysen og Forsyningstilsynets følgebrev om rapporten til KEFM kan findes her.

Kontakt:

Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60, e-mail: jakl@forsyningstilsynet.dk