Udskydelse af fristen for elnetvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber for 2019

23-04-2020

Forsyningstilsynet har valgt på baggrund erhvervsministerens endelige udmøntning (BEK nr. 393 af 7. april 2020) af den vedtagne lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet og af reglerne om begrænsning af butikkernes åbningstider i forbindelse med covid-19 (L 168) samt hensynet til netvirksomhedernes mulighed for udarbejdelse af reguleringsregnskaber som følge af sammenhængen med udarbejdelsen af årsrapporter at udskyde fristen for elnetvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber for 2019 samt indberetning af data til benchmarking til Forsyningstilsynet med tre måneder.

Fristerne er herefter:

  • fristen for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2019 til Forsyningstilsynet er udskudt fra den 30. maj 2020 til den 30. september 2020.
  • fristen for netvirksomhedernes indberetning af ”Data til brug for benchmarking” til Forsyningstilsynet er udskudt fra den 30. maj 2020 til den 31. august 2020, mens fristen netvirksomhedernes indberetning af ”Øvrig økonomisk data til brug for benchmarking” er udskudt den 30. september 2020.