Nye beslutninger som led i harmoniseringen af balancemarkederne for el i EU

06-08-2020

EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har offentliggjort tre nye beslutninger som led i harmoniseringen og udviklingen af balancemarkederne for el i EU.

ACER har truffet tre beslutninger som led i harmoniseringen og udviklingen af et fælles marked for balancering af elsystemet i EU. At balancere elsystemet er en teknisk betegnelse for de bestræbelser, der gøres for at få elproduktionen til altid at matche forbruget af el og dermed undgå strømafbrud.

Et fælles balancemarked skal fremme konkurrencen og bidrage til gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Dette skal styrke effektiviteten af markederne og dermed lede til færre udgifter for forbrugerne og samtidig bidrage til en øget forsyningssikkerhed.

Den første beslutning omhandler en metode til at klassificere aktiveringsformål af balanceringsenergi og fastlægger regler for alle mulige aktiveringsformål. Den anden beslutning fastlægger reglerne for afregningen af den planlagte udveksling af energi mellem de europæiske systemoperatører. Den tredje beslutning omhandler harmonisering af de væsentligste dele af ubalanceafregningsreglerne. Denne beslutning sikrer ens anvendelse af ubalanceafregningsreglerne på tværs af medlemslandene til fordel for forbrugerne.

Læs ACERs beslutninger her