Forsyningstilsynet skærper kontrollen med el- og gasselskaber

21-12-2020

Energisektorens transportører af elektricitet og gas skal i de kommende år vænne sig til at blive kigget mere grundigt efter i sømmene af statens kontrolmyndighed, Forsyningstilsynet.

Det fremgår af Forsyningstilsynets nye arbejdsplan, som er blevet offentliggjort i dag.

”Vi kommer til at optrappe tilsynet i el- og gassektorerne, bl.a. ved gennemførelse af årlige stikprøvekontroller på samme måde, som vi allerede gør det på fjernvarmeområdet,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Stigende konsolidering
Energisektoren har de senere set en stigende konsolidering med dannelse af flere større konglomerater, som varetager roller på tværs af forsyningskæden. Det giver stordriftsfordele. Men det gør det også så meget desto vigtigere, at de dele af koncernerne, som har naturligt monopol på at transportere energi gennem net eller rør, agerer i overensstemmelse med den særlige lovgivning, som findes for denne type af aktivitet, lyder det videre fra Carsten Smidt.

Som overordnet eksempel nævner Carsten Smidt risikoen for intern såkaldt krydssubsidiering fra de naturlige monopoler til koncernernes kommercielle aktiviteter, der vil være til skade for konkurrencen og være ensbetydende med for høje priser for monopolvirksomhedens kunder.

Risikobaseret tilgang
Udvælgelsen af selskaberne og temaerne for de nye stikprøvekontroller vil blive risikobaseret med inddragelse af de forventede konsekvenser af og sandsynligheder for selskabernes mulige overtrædelse af forsyningslovenes regler og rammerne for selskabernes opkrævning af indtægter hos elforbrugerne. Specifikke Temaer for den forstærkede indsats vil blive meldt ud i starten af 2021.

En række andre opgaver
Forsyningstilsynets nye arbejdsplan beskriver også en række andre opgaver, som skal løses i de kommende år. Udover løbende afgørelser på både varme, el og gasområdet omfatter de udmelding af indtægtsrammer og effektivitetskrav til elnetselskaberne, input til ny regulering af bl.a. fjernvarme og affaldsforbrændings-sektoren, gennemførsel af nyt tilsyn med den statslige systemoperatør Energinet, håndtering af en række internationale problemstillinger og meget mere.

Find Forsyningstilsynets arbejdsplan for 2021-23 her

Kontakt: Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk