HOFOR Energiproduktion A/S har overtrådt forbud mod insiderhandel

22-12-2020

Forsyningstilsynet har tildelt Elproduktionsselskabet HOFOR Energiproduktion A/S en påtale for overtrædelse af EU’s regler om insiderhandel.

Det fremgår af en afgørelse truffet den 18. december 2020, som i dag er blevet offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside.

”Overholdelsen af EU’s regler om insiderhandel er afgørende for sikringen af EU’s grænseoverskridende elmarked. Vi ser derfor med stor alvor på denne type af sager,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Den konkrete overtrædelse skete den 11. november 2019 på intraday-markedet for el. På trods af at insiderhandel er alvorligt, har Forsyningstilsynet dog i den konkrete sag vurderet, at en påtale er passende, idet omstændighederne ikke er blevet anset som værende tungtvejende nok til en politianmeldelse.

Forbud mod insiderhandel fremgår af EU-forordning 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen). Forsyningstilsynet finder i afgørelsen, at HOFOR Energiproduktion A/S har været i besiddelse af intern viden om et midlertidigt udfald af en af deres kraftværksblokke. Overtrædelsen af forbuddet er ifølge virksomheden sket som følge af, at virksomheden ved en menneskelig fejl ikke fik offentliggjort den pågældende interne viden. Virksomheden nåede at gennemføre adskillige handler over en periode på ca. en halv time, inden den blev opmærksom på fejlen, hvorefter den interne viden straks blev offentliggjort til øvrige markedsdeltagere.

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes her

REMIT-forordningen kan findes her

Yderligere oplysninger: Jacob Klok: 4171 5360; jakl@forsyningstilsynet.dk