Lille stigning i fjernvarmepriserne

07-12-2020

Prisen for fjernvarme for en forbruger i en husstand på 130 kvm er steget med 1,7 pct. på et år fra august 2019 til august 2020. Det viser Forsyningstilsynets prisstatistisk for august 2020.

Prisstatistikken, der baserer sig på fjernvarmeselskabernes anmeldelser til Forsyningstilsynet, viser også, at 109 varmeforsyninger har sat prisen op i perioden. Til gengæld har 149 varmeforsyninger sat prisen ned.

Den vægtede gennemsnitlige varmepris for et standardhuset på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh er samlet set over en længere periode fra december 2013 til august 2020 faldet. I december 2013 var gennemsnitsprisen 13.882 kr., mens den pr. august 2020 var 13.145 kr. Det svarer til et prisfald på 5,3 pct. opgjort i løbende priser.

Der er fortsat markante forskelle i fjernvarmeprisen mellem selskaberne. Prisen for opvarmning af et 130 kvm standardhus varierer således fra 6.150 kr. til 25.893 kr. årligt.

Statistikken kan findes her.

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk