Ny dataportal for forsyningssektoren

11-12-2020

Energistyrelsen lancerer i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Forsyningstilsynet, Forsyningssekretariatet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet en ny hjemmeside, som via øget digitalisering sammenstiller data om forsyningssektoren fra forskellige myndigheder.

Hjemmesiden fungerer som en fælles udstillingsplatform, hvor data fra de forskellige områder af forsyningssektoren udstilles centralt og i et sammenligneligt format. Udstillingsplatformen vil indeholde bearbejdede nøgletal, som er indberettet til brug for økonomisk regulering og teknisk data fra energiproducenttællingen.

På hjemmesiden er det muligt at få indsigt i økonomiske nøgletal fra regulering af el-netvirksomhederne. De økonomiske nøgletal dækker over data og oplysninger, som er indeholdt i el-netvirksomhedernes offentliggjorte afgørelser. De økonomiske nøgletal indeholder blandt andet indtægtsramme, omkostningsramme, forrentningsramme, leveret forsyningsmængde, påvirkelige omkostninger, ikke-påvirkelige omkostninger, generelt effektiviseringskrav, individuelt effektiviseringskrav og utilstrækkelig leveringskvalitet. De økonomiske nøgletal vil være tilgængelige på virksomhedsniveau og starte fra reguleringsåret 2018.

Hjemmesiden er stadig under udvikling. Der vil derfor løbende komme nye data og visualiseringer til.

Formålet med den fælles udstillingsplatform er at øge og forbedre anvendelsen af data i myndighedernes betjening af forsyningssektorerne og skabe større gennemsigtighed i sektoren. Udstilling af relevante data på forsyningsområdet kan desuden være med til at skabe grobund for innovation og nye forretnings­modeller i både den offentlige og den private sektor.

Besøg gerne forsyningsdataportal.dk

Kontakt

Josefine Lund Torrence: jolt@forsyningstilsynet.dk

Troels Kjeldbjerg Jessen: tkje@forsyningstilsynet.dk