Udmelding af netvirksomhedernes foreløbige indtægtsrammer for 2021

21-12-2020

Forsyningstilsynet har udmeldt de foreløbige indtægtsrammer for 2021 den 18. december 2021, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder. Forsyningstilsynet har i den forbindelse offentliggjort beregningsmodel for netvirksomhedernes indtægtsrammer til brug for udmeldingerne.

Forsyningstilsynet udmelder forud for hvert reguleringsår en foreløbig indtægtsramme for en netvirksomheds aktiviteter omfattet af netbevillingen, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) § 4, stk. 2.

Denne udmelding vedrører reguleringsåret 2021 i første femårige reguleringsperiode, som er påbegyndt den 1. januar 2018, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 14.

Udmeldingen af den foreløbige indtægtsramme for reguleringsåret 2021 er baseret på de foreliggende oplysninger om netvirksomhedens økonomi, herunder allerede trufne afgørelser vedrørende netvirksomhedens regulatoriske forhold. Den årlige indtægtsramme for 2021 kan derfor påvirkes af blandt andet senere trufne afgørelser vedrørende de regulatoriske forhold, f.eks. endnu ikke afgjorte ansøgninger om forhøjelser af indtægtsrammen, eller senere indberettede regnskabsoplysninger. Forsyningstilsynet bemærker derfor, at den foreløbige indtægtsramme er vejledende, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 8, stk. 4.

Spørgsmål til den foreløbige indtægtsramme kan rettes til: