Udsættelse af dansk-svensk selv-evaluering af det nationale gas-engrosmarked

16-12-2020

Den danske energi-regulator Forsyningstilsynet (FSTS) og den svenske energi-regulator Energimarknadsinspektionen (Ei) har valgt at udsætte selv-evalueringen af det dansk-svenske gas-engrosmarked, som ellers skulle have været udført i år. Selv-evalueringen er baseret på en model (og parametre) for et velfungerende gasmarked, som ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) har opstillet i Gas Target Model (GTM), der er et visionspapir for udviklingen af det europæiske gasmarked.

GTM fokuserer på velfungerende engrosmarkeder, forsyningssikkerhed og den fremtidige rolle for naturgas. GTM lægger op til, at de nationale energi-regulatorer i EU regelmæssigt – og som udgangspunkt hvert tredje år –skal lave en selv-evaluering af deres nationale gas-engrosmarked. Den seneste dansk-svenske selv-evaluering blev publiceret i 2017, deraf den forventede opdatering i år.

Udsættelsen skyldes, at de dansk-svenske gas-engrosmarkeder i øjeblikket gennemgår betydelige ændringer. For det første lukkes offshore Tyra-gasfeltet i Nordsøen fra september 2019 til juni 2023 for at blive genopbygget. Dette er afgørende, fordi Tyra-gasanlægget siden 1987 har været den vigtigste forsyningskilde til danske og svenske gasforbrugere. For det andet forventes Baltic Pipe projektet at have en betydelig indvirkning på de dansk-svenske gas-engrosmarkeder. Baltic Pipe forventes at være operationel fra den 1. oktober 2022.
FSTS og Ei foreslår derfor, at en mere omfattende analyse af mulige markedsreformer på det dansk-svenske marked bør afvente færdiggørelsen af Baltic Pipe Project samt genåbningen af Tyra-gasfeltet.

Den seneste dansk-svenske selv-evaluering kan læses her