Nye beslutninger som led i EU-integrationen af de nationale markeder for balancering af el

03-02-2020

EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har truffet tre nye beslutninger som led i etableringen af et velfungerende fælles marked for balancering af el-systemet i EU.

EU's myndighed for energiregulering (ACER) har truffet nye beslutninger som led i etableringen af et det fælles marked for balancering af elsystemet i EU. At balancere elsystemet er en teknisk betegnelse for de bestræbelser, der gøres for at få elproduktionen til altid at matche efterspørgslen efter el, og dermed undgå strømafbrud. Det fælles balancemarked har til hensigt at gøre det lettere for EU’s medlemsstater, at dele de ressourcer, de anvender til formålet med henblik på at bidrage til forsyningssikkerheden, reducere udslippet af CO2 og sænke forbrugernes udgifter i EU.

De to af beslutningerne fastlægger rammerne for kommende markedsplatforme for såkaldte reserver, der aktiveres henholdsvis automatisk og manuelt for at genoprette frekvensen og dermed balancere elsystemet. Disse platforme skal nu oprettes af transmissionssystemoperatørerne i EU i fællesskab, i Danmark Energinet. I den tredje beslutning fastlægger ACER en metode for prissætning af balanceringsenergi.

Find ACERs beslutninger her


Kontaktperson:  
Chefkonsulent Thomas Vom Braucke
Tlf. +45 41 71 53 82
TVBR@forsyningstilsynet.dk