Forsyningstilsynet offentliggør revideret fjernvarmestatistik

29-01-2020

Forsyningstilsynet offentliggør hermed en revideret fjernvarmestatistik for december 2019, eftersom den statistik, som blev udgivet den 20. december 2019 desværre var fejlbehæftet.

Fejlen vedrører den del af statistikken, der vedrører opdeling af fjernvarmeselskaberne efter deres primære brændsel.

Revideringen medfører ændringer i tabeller vedrørende brændslernes udbredelse og de gennemsnitlige prisniveauer ved opdeling efter primær brændsel. Herudover er der foretaget en mindre justering i selskabernes fordeling efter størrelse. Som i den tidligere offentliggørelse af statistikken har selskaber med naturgas en relativ høj gennemsnitlig varmepris, mens bl.a. selskaber, der anvender biomasse eller affald som primær brændsel har en relativ lav gennemsnitlig varmepris.

Fjernvarmestatistikken for december 2019 kan findes her