Netvirksomheder skal effektivisere for i alt 52 mio. kr. i 2020

10-01-2020

Forsyningstilsynet har truffet afgørelser om de effektiviseringskrav, som hver enkelt af de danske netvirksomheder skal opfylde for 2020.

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 20. december 2019 afgørelser om de effektiviseringskrav, som hver enkelt af de danske netvirksomheder skal opfylde for 2020. Lægger man alle de individuelle effektiviseringskrav for det pågældende år sammen er der tale om en samlet besparelse på de danske husholdninger og virksomhederes elregninger på i alt 52 mio. kr. Det samlede effektiviseringskrav for 2019 lød på i alt 55 mio. kr.  

Netvirksomhedernes opgave er at sende elektricitet via elnettet fra producenterne og ud til de enkelte elforbrugere. Opfyldelsen af denne opgave sker på baggrund af en offentlig bevilling med eneret i hvert sit geografiske område af landet. Omkostningerne til eldistributionen bliver dækket ind gennem opkrævning af en særlig nettarif på forbrugernes elregning.

Netvirksomhederne er naturlige monopoler i deres respektive bevillingsområder. Virksomhederne er dermed ikke udsat for den konkurrence, som der er på et velfungerende marked, og som normalt fører til en mere effektiv drift, lavere priser og bedre kvalitet for kunderne i form af lav afbrudshyppighed. For at skabe et alternativ til incitamenterne fra et velfungerende marked, har Folketinget givet Forsyningstilsynet til opgave at gennemføre en benchmarking af økonomisk effektivitet og måling af leveringskvalitet. Det er denne benchmarking, som danner grundlag for tilsynets effektiviseringskrav til netvirksomhederne. Kravene bliver fratrukket de enkelte virksomhederes såkaldte indtægtsramme, som er det beløb, som virksomheden har lov til at opkræve hos forbrugerne via den særlige nettarif.

Effektiviseringskravene for reguleringsperioden 2018-2022 sker på baggrund af en ny mere retvisende såkaldt totaløkonomisk metode for benchmarking. For at indhøste erfaringer med den nye metode og dermed grundlag for en løbende udvikling og optimering bliver virksomhedernes effektivitet benchmarket hvert år i den første reguleringsperiode. Kravene for 2020 er således beregnet på grundlag af en metode, der er blevet justeret på baggrund af bl.a. input fra branchen.

Kontakt:

Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk

Afgørelser