Ny frist for anmeldelse af priseftervisning for fjernvarmevirksomheder

30-01-2020

Forsyningstilsynet arbejder på at få udskudt fristen for anmeldelse af priseftervisningen for fjernvarmevirksomheder med et årligt varmesalg på over 50 TJ.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har udskudt lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren. Som følge heraf arbejder Forsyningstilsynet på at udskyde fristen for anmeldelse af priseftervisningen for fjernvarmevirksomheder med et årligt varmesalg på over 50 TJ. Den nye frist vil blive sat til den 15. september 2020 og vil blive afspejlet i anmeldelsesbekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft efter endt høring senest den 1. marts 2020. Tilsynet imødeser en dialog med branchen omkring behov og muligheder for indmelding tidligere på året med virkning fra 2021 og frem.