Forsyningstilsynet godkender tillæg til Energinets balanceringsmodel, der imødegår øget risiko for ubalancer i gasnettet som følge af negative priser

17-07-2020

Udsigten til mulige negative priser på de europæiske gasmarkeder har nødvendiggjort et tillæg til den statslige transmissions- og systemansvarlige virksomhed Energinet Gas TSOs markedsbaserede model for balancering af det fælles dansk-svenske engrosmarked for gas. Forsyningstilsynet har i dag godkendt det af Energinet anmeldte tillæg.

Priserne på de europæiske gasmarkeder har været faldende siden årsskiftet og ligger aktuelt på et historisk lavt niveau på omkring 5 EUR/MWh. I den forbindelse arbejder den europæiske gasbørs EEX på at gøre det teknisk muligt at handle til negative priser. Negative gaspriser vil skævvride netbrugernes incitamenter til at balancere produktion og forbrug på det danske gasmarked, og dermed gøre det vanskeligere for Energinet Gas TSO at opretholde den fysiske balance i systemet. For at imødegå den øgede risiko for ubalancer har Energinet udarbejdet et tillæg til sin balanceringsmodel. Den indeholder en ændring i beregningen af gebyrer, som netbrugerne skal betale for ubalancer i tilfælde af negative gaspriser. Dermed sikres netbrugernes fortsatte incitamenter til balancering af deres gasporteføljer i tilfælde af negative gaspriser.

Energinet Gas TSO’s tillæg til den gældende balanceringsmodel sikrer samtidig, at balanceringsmodellen forbliver i overensstemmelse med den europæiske lovgivning på området i tilfælde af negative priser. 

Forsyningstilsynet har i dag godkendt Energinets tillæg til balancemodellen.

Energinets gældende markedsbaserede balancemodel blev godkendt af Forsyningstilsynet ved afgørelse af 23. september 2014, og senest ændret ved afgørelsen af 28. marts 2019. 

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60

jakl@forsyningstilsynet.dk

Afgørelse og bilag til afgørelsen kan findes her på siden