Vejledning om varsling af væsentlige varmeprisstigninger

02-07-2020

Hvornår skal varmevirksomheder varsle væsentlige prisstigninger over for deres varmekunder? Det spørgsmål bliver besvaret i en ny vejledning om varsling af væsentlige varmeprisstigninger, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

Forsyningstilsynet fortolker varmeforsyningsloven således, at varmevirksomheder skal varsle væsentlige prisstigninger over for deres varmekunder med et varsel på mindst 3 måneder. Men hvornår kan der være tale om en væsentlig prisstigning? Og hvordan kan man sikre at varslingen sker individuelt? Det og andre spørgsmål om de pågældende regler i varmeforsyningsloven besvarer vi med en ny vejledning.

Kontakt: Forsyningstilsynet T: 4171 5400 E: post@forsyningstilsynet.dk

Vejledningen kan findes her

Høringsnotat og høringssvar i forbindelse med høring af udkastet til vejledningen kan findes her