Zeanet A/S og SK Varme A/S har betalt søstervirksomhed for meget for energibesparelser

06-07-2020

To forsyningsvirksomheder i SK-Koncernen har i 2012 betalt for meget for energibesparelser udført af den koncernforbundne virksomhed SK Service A/S, viser afgørelser, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag

De to forsyningsvirksommheder Zeanet A/S og SK Varme A/S købte begge energibesparelser af den koncernforbundne virksomhed, SK Service A/S, i 2012. Virksomhederne har dog ikke dokumenteret, at priserne og vilkårene i aftalerne var markedsmæssige på samme måde, som hvis der var tale om aftaler mellem uafhængige virksomheder. På den baggrund har Forsyningstilsynet skønsmæssigt fastsat priserne i aftalerne ud fra en sammenligning mellem SK Service A/S’ nettoavance og lignende virksomheders nettoavancer.

Dokumentationen i sagerne viser, at Zeanet A/S betalte 168.784,70 kr. for meget, mens SK Varme A/S betalte 127.849,28 kr. for meget.

Find afgørelserne her

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk