Forsyningstilsynet lancerer antologiprojekt med fremtrædende forskere om regulering i en grøn omstilling

15-06-2020

Forsyningstilsynet har nedsat en redaktionsgruppe med en række fremtrædende danske og udenlandske forskere til et antologiprojekt om effektiv regulering i en grøn omstilling.

This press release is also available in English further down the page.

Forsyningstilsynet vil i starten af 2021 udgive en antologi om ”Regulering af forsyningssektorerne i en grøn omstilling” og afholde to lanceringsseminarer.

Antologien vil indeholde den seneste viden om effektiv regulering af forsyningssektorerne og søge svar på, hvad reguleringen af forsyningssektorerne skal kunne i en ambitiøs grøn omstilling.

En redaktionsgruppe for antologien skal udvikle og udvælge bidrag til antologien. Den består af:

  • Tooraj Jamasb, professor i energiøkonomi ved CBS og leder af Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI)
  • Henrik Lund, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og chefredaktør for det videnskabelige tidsskrift Energy
  • Peter Mølgaard, professor i industriøkonomi, formand for Klimarådet og dekan ved Maastricht University School of Business
  • Birgitte Egelund Olsen, professor i miljø- og energiret ved Aarhus Universitet, formand for Miljø- og fødevareklagenævnet og medlem af Energiklagenævnet.

Direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt udtaler:
”Vi er rigtig glade for, at fire topforskere med hver sin faglig ekspertise har sagt ja tak til at deltage i arbejdet med at udgive en antologi, som kan gøre os klogere på, hvilke særlige hensyn en ambitiøs grøn omstilling stiller til en effektiv økonomisk regulering af de naturlige monopoler”.

”Det er vigtigt, at vi løbende overvejer, hvordan reguleringen kan forbedres – og hvad den grønne omstilling betyder for reguleringen. Ellers risikerer vi, at den grønne omstilling bliver unødvendig dyr for forbrugerne og samfundet. Forhåbentligt kan antologien bidrage til den løbende ideudvikling, der understøtter grøn omstilling og en effektiv forsyning”.

Antologien vil udkomme på engelsk og vil blive lanceret på to lanceringsseminarer. Et af seminarerne vil blive afholdt på Copenhagen School of Energy Infrastructure ved Copenhagen Business School.

Kontakt: Jacob Klok, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk

-------

The Danish Utility Regulator launches anthology project with prominent researchers on energy regulation and the green transition

The Danish Utility Regulator (DUR) has appointed an editorial team, made up of four prominent researchers, to edit an anthology on “Energy Regulation in the Green Transition”.

The anthology aims at gathering the latest knowledge on the efficient regulation of the energy sectors – electricity, gas and district heating – to examine what an efficient regulation should be able to achieve in an ambitious Green Transition.

DUR will publish the anthology in English and will arrange two launch seminars. One in Denmark, in cooperation with the Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) at Copenhagen Business School (CBS).

The editorial team, which will select article contributions for the anthology, consists of:

  • Tooraj Jamasb, CBS Endowed Professor of Energy Economics and Director for Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI)
  • Henrik Lund, Professor in Energy Planning at Aalborg University and Editor-in-Chief of the scientific journal Energy
  • Peter Møllgaard, Professor of Industrial Organization, chairman of the Danish Council on Climate Change and Dean at the Maastricht University School of Business and Economics
  • Birgitte Egelund Olsen, Professor of Environmental and Energy Law at Aarhus University, chairwoman of Danish Environment and Food Board of Appeal and Vice-chair of the Danish Energy Board of Appeal.

The Director General of DUR, Carsten Smidt, says: “We are pleased that four top researchers, each within their own area of expertise, have accepted to participate in the work of editing an anthology, which will enlighten us on the special considerations that an ambitious Green Transition places on the efficient economic regulation of natural monopolies”

“It is important that we continuously reflect on how regulation can be improved and on the implications of the Green Transition for regulation. Otherwise, end users and society in general, risk having to pay for an unnecessarily expensive Green Transition. Hopefully, the anthology will be able to contribute to the continuous development of ideas, which support the Green Transition and an efficient energy sector”