Handelskapaciteten for el steg mod det europæiske kontinent og faldt mod Norden i 2019

10-06-2020

Åbningen af Cobra-kablet fra Vestdanmark til Holland har øget kapaciteten for handel med strøm mod det europæiske kontinent, viser Forsyningstilsynets nye elmarkedsrapport.

Cobra-kablet fra Vestdanmark til Holland har øget handelskapaciteten mod det europæiske kontinent med omkring 600 MW i 2019. Handelskapaciteten mellem Tyskland og Vestdanmark steg også i 2019. Samme år var der derimod et fald i handelskapaciteten fra Vestdanmark mod Norden. Det kan man læse om i Forsyningstilsynets nye markedsrapport for elmarkedet, som udkommer i dag.

Handelskapaciteten mod Norden faldt især som følge af begrænsninger i kapaciteten til Sverige på grund af begrænsninger i den såkaldte vestkystkorridor. Kapaciteten mod Norge faldt i begge retninger på grund af fejl på den danske del af landkablet på Skagerrak-forbindelsen.

Den gennemsnitlige pris i spotmarkedet for Vestdanmark og Østdanmark var henholdsvis 38,50 og 39,84 EUR/MWh i 2019. Det er et fald i forhold til 2018 på 13 pct. i begge områder. Nettoimporten af el fra Tyskland steg i 2019 med 14 pct. til 6,6 TWh, og Vestdanmark havde fælles pris med Tyskland 64 pct. af tiden.

Forsyningstilsynets overvågning vil i 2020 fokusere på den tilgængelig transmissionskapacitet til handel mod Tyskland og Sverige. Forsyningstilsynet vil have særligt fokus på overholdelsen af et nyt EU-krav om, at landene skal gøre minimum 70 pct. af deres kapacitet tilgængelig for handel med udlandet.

Forsyningstilsynet vil også fokusere på det finansielle marked, hvor tilsynet i 2020 skal foretage en evaluering af markedsaktørernes mulighed for risikoafdækning af deres produktion og forbrug af el. Det nye marked for såkaldte automatiske frekvensstyrede reserver i Vestdanmark vil også være et fokusområde i 2019.

Læs markedsrapporten for 2019 for engrosmarkedet for el her

Kontakt

Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk

Fakta:

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for el i Danmark gennem dataindsamling, analyser og publicering af markedsrapporter samt løbende dialog med aktører, elbørserne mv. Markedsovervågningen sker i henhold til bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, EU’s Clean Energy Package og Elforsyningsloven, som har til formål at skabe velfungerende elmarkeder i Danmark og i EU, der i sidste ende vil understøtte målet om de lavest mulige forbrugerpriser. Tilsynet udvikler løbende overvågningen, så den passer til et dynamisk marked, der i disse år ændrer sig mere og hurtigere end tidligere.