Nye beslutninger som led i integrationen af EU’s balancemarkeder for el

30-06-2020

EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har truffet tre nye beslutninger som led i etableringen af et velfungerende fælles marked for balancering af el-systemet i EU.

ACER har truffet nye beslutninger som led i etableringen af et fælles marked for den handel med energi og kapacitet, der sker for at balancere elsystemet. Elsystemet skal balanceres for at få elproduktionen til altid at matche efterspørgslen og dermed undgå strømafbrud.

Det fælles balancemarked har til formål at fremme konkurrencen og bidrage til gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Det skal styrke markedets effektivitet, hvilket i sidste ende skal føre til lavere forbrugerpriser og bidrage til en øget forsyningssikkerhed.

Den ene beslutning fastlægger en liste over standardprodukter for balancekapacitet. Den anden fastlægger en fællesoptimeret metode for tildeling af grænseoverskridende balanceringskapacitet. Den tredje fastlægger rammerne for en kommende markedsplatform for udligning af modsatrettede ubalancer.

Læs ACERs beslutninger her:

https://acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-publishes-two-decisions-fostering-a-single-EU-balancing-market-for-electricity.aspx

https://acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-publishes-a-decision-on-new-rules-for-optimising-the-imbalance-netting-process.aspx