TREFOR ELNET har betalt søsterselskab for meget for nettab

09-06-2020

Netvirksomheden TREFOR ELNET A/S betalte i 2016-17 sammenlagt 7 mio. kr. for meget for dækning af det tab, som opstår i forbindelse med transport af el over nettet, viser ny afgørelse fra Forsyningstilsynet.

Netvirksomheden TREFOR ELNET A/S har betalt 7 mio. kr. for meget for dækning af nettab i 2016-17. Sådan lyder konklusionen på et tilsyn, som Forsyningstilsynet har gennemført som led i en større stikprøvekontrol af net- og distributionsvirksomheders aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab.

”Det er en markant afgørelse, som vi har truffet i forbindelse med vores generelle kontrol af, at aftaler mellem virksomheder i samme koncern indgås på markedsmæssige vilkår,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt. 

Markedsmæssige vilkår er vilkår, som virksomheden kunne have fået, hvis aftalen var indgået mellem uafhængige virksomheder på det frie marked. TREFOR ELNET A/S er en af de 12 elnetvirksomheder, som Forsyningstilsynet har udtrukket i en stikprøvekontrol af deres aftaler om køb af el til dækning af nettab. Undersøgelsen har foreløbig vist, at 11 ud af de 12 udvalgte netvirksomheder har valgt at indgå aftale om køb af nettab med koncerninterne eller interesseforbundne parter frem for eksterne uafhængige leverandør.

”Den aktuelle sag har afdækket forhold, der kan indikere en mulig kanalisering af betydelige midler i strid med reglerne. Det betragter vi med stor alvor”, siger Carsten Smidt.

Nettab er det tab af elektricitet, som altid sker i forbindelse med transport af el over nettet. Elnetvirksomheden dækker tabet ind gennem indkøbsaftaler hos en elleverandør, Omkostningen til indkøbet indgår i elnetvirksomhedens indtægtsramme og dermed i det beløb, som netvirksomheden har lov at opkræve hos forbrugerne.

”Hvis forbrugerne skal have de lavest mulige priser, er det vigtigt at elnetvirksomheders aftaler med elleverandører om indkøb af el til dækning af nettab sker på markedsmæssige vilkår. Hvis de to virksomheder indgår i samme koncern, vil der ikke være samme incitament til at indgå aftaler på markedsmæssige vilkår,” siger Carsten Smidt. 

Find afgørelsen i afgørelsesdatabasen.

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk