Verdo Produktion skal tilbageføre 146 mio. kr. til forbrugerne som følge af for meget opkrævet forrentning

19-06-2020

Varmevirksomheden Verdo Produktion har i strid med reglerne opkrævet ikke godkendt forrentning af virksomhedens indskudskapital for perioden 2010-17 på i alt 146,8 mio. kr., lyder konklusionen i en ny afgørelse fra Forsyningstilsynet

Verdo Produktion skal tilbageføre i alt 146,4 mio. kr. til forbrugerne som konsekvens af en ny afgørelse, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra Verdo Produktion har Forsyningstilsynet påpeget mangler i den fremlagte dokumentation. Verdo Produktion har herefter reduceret det forrentningsgrundlag, som de ønskede at forrente fra ca. 203 mio. kr. til ca. 29 mio. kr. Reduktionen skyldes bl.a. manglende dokumentation for, hvilke aktiver, der kan medregnes i opgørelsen.

I afgørelsen har Forsyningstilsynet reduceret forretningsgrundlaget yderligere til 7,3 mio. kr., på hvilket grundlag Forsyningstilsynet kunne godkende en forrentning af virksomhedens indskudskapital i perioden på i alt 0,4 mio. kr. Verdo produktion havde i perioden opkrævet et beløb på 146,8 mio. kr. Derfor skal Verdo produktion tilbageføre differencen på ca. 146,4 mio. kr. til forbrugerne.

”Med afgørelsen i dag afslutter vi en stor og kompliceret sag om forretning af indskudskapital, som har krævet indhentning af detaljerede regnskabsinformationer, der rækker flere år tilbage i tid,” siger Carsten Smidt.

Se afgørelsen her

Kontakt:

Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk