Vestre Landsret har afsagt dom i sag om tarif for transport af gas fra Nordsøen til den jyske vestkyst

15-06-2020

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag, hvor det daværende Energitilsyn (nu Forsyningstilsynet) traf afgørelse i en klagesag om prisen for transport af naturgas i DONG’s opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra.

Vestre Landsret har den 16. april 2020 afsagt dom i en sag fra oktober 2012 og januar 2014, hvor det daværende Energitilsyn (nu Forsyningstilsynet) traf afgørelse i en klagesag om prisen for transport af naturgas i DONG’s opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra.

Det danske opstrømssystem for naturgas er de rørledninger, som udgør transportforbindelsen fra produktionsfelterne i den danske del af Nordsøen til den jyske vestkyst.

Energitilsynet pålagde DONG Naturgas A/S (nu Ørsted Salg og Service A/S) at nedsætte prisen som Maersk Energy Marketing A/S’ (nu Total Energy Marketing A/S) skulle betale for transport af naturgas i Ørsteds gasledninger i Nordsøen i perioden juli 2011 til oktober 2012. Afgørelserne blev stadfæstet af Energiklagenævnet i oktober 2013 og juni 2014. Ørsted indbragte i april 2014 Energiklagenævnets afgørelser for domstolene.

Landsretten ophæver med sin dom Energitilsynets og Energiklagenævnets afgørelser. Retten finder, at Energitilsynet og Energiklagenævnet i første række burde have lagt vægt på en undersøgelse af markedets praksis i stedet for overvejende at have lagt vægt på en økonomisk beregningsmodel. Retten finder endvidere, at afgørelserne lider af mangler, både hvad angår visse antagelser og parametre i den anvendte økonomiske model, og hvad angår undersøgelsen af markedets praksis. Retten finder at Energitilsynets markedssammenligning ikke i tilstrækkelig grad har inddraget aftaler af tilsvarende varighed og omfang, men alene har foretaget en meget snæver markedssammenligning. Dommen fastslår dog, at inddragelsen af den økonomiske model i Energitilsynets skønsgrundlag var saglig, og Energiklagenævnet frifindes i forhold til Ørsteds påstand om, at der ikke var hjemmel til at inddrage opbygget kapital (overskud) i modellen.

Det var også en del af retssagen, om Energiklagenævnet skulle anerkende, at tarifferne fastsat af Ørsted ikke var urimelige. Landsretten tager dog ikke stilling til dette, da en sådan afgørelse i følge retten skal træffes af Forsyningstilsynet. Derfor frifindes Energiklagenævnet i denne påstand.

Ankefristen er nu udløbet, og ingen af sagens parter har anket sagen til Højesteret. Forsyningstilsynet er nu i gang med at afdække de nærmere konsekvenser af dommen, og tilsynet vil herefter tage stilling til, hvad de næste skridt i sagen vil være.

Kontakt: Jacob Klok, Tlf. 41715360, jakl@forsyningstilsynet.dk