Forsyningstilsynet giver grønt lys til ny fleksibel tilslutningsordning

23-03-2020

Forsyningstilsynet har givet grønt lys til en ny fleksibel ordning for tilslutning af forbrugsanlæg, som er foreslået af brancheorganisationen Dansk Energi.

Forsyningstilsynet har givet grønt lys for en ordning, som kaldes for tilslutning med begrænset netadgang, der tillader tilslutning af især mindre industrielle forbrugsanlæg, som tåler periodevise reduktioner af elleverancen - eller mere præcist en reduktion af effekttrækket.

Tilslutning med begrænset netadgang udgør et såkaldt fleksibilitetsprodukt, der medfører, at de omfattede anlæg kan kobles af nettet i perioder med høj belastning. Den foreslåede ordning understøtter dermed fleksibiliteten og kapacitetsudnyttelsen på nettet. Med ordningen sikres nemlig en mere effektiv udnyttelse af distributionsnettets kapacitet, som medvirker til at udskyde ellers nødvendige investeringer til forstærkning af nettet.

Tilslutning med begrænset netadgang finder allerede anvendelse for elkedler og varmepumper, der er tilsluttet i forbindelse med kraftvarmeanlæg. Med de nye bestemmelser bliver den gældende ordning i praksis udvidet til at omfatte alle forbrugsanlæg (10-60kV) på baggrund af kundernes egen efterspørgsel.

Forsyningstilsynets grønne lys for Dansk Energis forslag til denne ordning udgør kun en første positiv tilkendegivelse, der vil gøre det nemmere for de enkelte elnetselskaber at indføre ordningen i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger. Elnetselskabernes specifikke ordninger vil dog først kunne træde i kraft, efter de er endelig godkendt af Forsyningstilsynet.

Høring over Dansk Energis anmeldelse af en nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang

Kontakt:
Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk