Forsyningstilsynet har lagt en ny digitaliseringsstrategi

25-03-2020

Forsyningstilsynet offentliggør i dag en ny digitaliseringsstrategi, som vil danne strategisk ramme for vores arbejde med digitalisering fra 2020 til 2022.

Formålet med strategien er at bidrage til, at vi bliver et endnu stærkere og mere effektivt og transparent tilsyn. Vi vil arbejde med disse fire indsatsområder:

  • En systematisk digitaliseringsindsats
  • Digitale og effektive arbejdsgange
  • Det datadrevne tilsyn
  • Den digitale kommunikation til offentligheden

Er du interesseret, så læs videre om vores strategi i præsentationen, der findes til højre på denne side.

Kontakt:
Louise Mary Hansen
Fuldmægtig/ Cand.jur.
+45 4171 54 02 / lmha@forsyningstilsynet.dk