Lille fald i fjernvarmepriserne

24-03-2020

Prisen for fjernvarme for en forbruger i en husstand på 130 kvm er faldet med 1,2 pct. på et år fra januar 2019 til januar 2020. Det viser Forsyningstilsynets nye prisstatistisk, som offentliggøres i dag. Faldet svarer til, at den årlige varmeregning for husstanden er faldet med 163 kr. fra 13.067 til 12.904 kr.

Gennemsnitstallene i statistikken dækker som i tidligere opgørelser over store prisforskelle mellem de enkelte fjernvarmeforsyninger. Prisen hos den billigste fjernvarmeforsyning udgør således 7.400 kr. for en husstand på 130 kvm, mens prisen hos den dyreste fjernvarmeforsyning udgør 25.893 kr.

Frem til 2019 havde ca. 170 naturgasbaserede kraftvarmeværker adgang til et særligt elproduktionstilskud, det såkaldte grundbeløb. Bortfaldet af grundbeløbet faldt sammen med en stigning i priserne for opvarmning af et standardhus blandt disse virksomheder på i gennemsnit 13,7 pct. fra december 2017 til januar 2019. De pågældende tilskudsberettigede værker havde i en årrække op til bortfaldet haft lavere priser end de øvrige forsyninger. Efter bortfaldet blev værkernes priser lidt højere end de øvriges.

Den nye statistik fra januar 2019 til januar 2020 viser nu, at de tidligere tilskudsberettigede værker i perioden siden har nedsat priserne med 3,7 pct. Det indikerer, at grundbeløbets bortfald satte sig relativt hurtigt igennem i forbrugerpriserne. Varmepriserne hos de tidligere tilskudsberettigede værker og de øvrige værker befinder sig i dag på nogenlunde samme gennemsnitlige niveau.

Fakta:

  • Prisen er faldet for en standardbolig på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18 MWh med 163 kr. fra 13.067 til 12.904 kr. fra januar 2019 til januar 2020.
  • Det største prisfald ses for tidligere modtagere af grundbeløb, hvor faldet er på 3,7 pct. i perioden.

Find prisstatistikken her

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk