Nordiske regulatorer går sammen om anbefalinger til fremme af fleksibiliteten i el-forbruget

02-03-2020

Forsyningstilsynet og de øvrige nordiske regulatorer på energimarkedet, som er organiseret i NordREG, er blevet enige om en række anbefalinger til implementering af nye EU-krav, der har til hensigt at fremme fleksibiliteten i elforbruget og dermed rammerne for den grønne omstilling.

Kravene handler mere specifikt om, at EU’s medlemsstater skal sikre adgang for nogle nye markedsaktører (aggregatorer) som er specialiserede i at flytte elforbrug fra og til forskellige tidspunkter af døgnet.

”EU’s medlemslande skal udvikle de regulatoriske rammer for de nye aggregatorer. Vi er glade for, at der nu er enighed blandt de nordiske regulatorer om anbefalinger til implementeringen. Anbefalingerne skal sikre koordination og mere harmoniserede rammer for aggregatorer. Harmoniserede rammer vil gøre det nordiske marked mere interessant for investorer og nye forretningsmodeller og give bedre forudsætninger for konkurrence på det nordiske elmarked”, siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

”Rammerne for aggregatorerne er vigtige for at sikre de bedst mulige betingelser for at kunne flytte el-forbrug fra tidspunkter med kapacitetsbegrænsninger i el-nettet til andre tidspunkter. Det vil understøtte både en større økonomisk effektivitet og den grønne omstilling”, siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Udsigten til større mængder vedvarende energi og vækst i antallet af elbiler og varmepumper i forbindelse med den grønne omstilling stiller store krav til udnyttelsen af kapaciteten i det internationale energisystem. Ét nøgleord er her fleksibilitet, og én vigtig måde at skabe den på er ved at forbedre rammerne for aggregatorernes flytning af forbrug væk fra spidsbelastede og begrænsede perioder, hvor priserne er høje og der er risiko for begrænset kapacitet i el-nettet, til de mere afdæmpede perioder typisk om natten, hvor priserne er lave og der er større ledig kapacitet i el-nettet.

EU’s krav til de nye aggregatorer fremgår af et nyt eldirektiv, som blev vedtaget som del af den større såkaldt ”Vinterpakke” på energiområdet i 2019. Reglerne for aggregatorerne skal være gennemført i medlemslandenes nationale lovgivning inden 1. januar 2021.

En fælles nordisk implementering af EU’s krav vil kunne sikre de bedst mulige vilkår for de nye markedsaktører på det nordiske elmarked, lyder det bl.a. i NordREGs nye anbefalinger. Derfor anbefaler NordREG de nordiske Energi- og forsyningsministerier at koordinere det videre arbejde med implementering af direktivet med henblik på et harmoniseret nordisk regelsæt for aggregatorerne.

Læs NordREGs anbefalinger her

Læs organisationens fælles pressemeddelelse her

Kontakt:

Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk

Om NordREG

NordREG er en international organisation for de nordiske energiregulatorer. Organisationen arbejder for at fremme juridiske og institutionelle rammer, der er hensigtsmæssige for udviklingen af det fælles nordiske og europæiske elmarked. NordREGs arbejder i denne forbindelse med at identificere relevante områder og fælles tiltag, herunder meningsudvekslinger, kortlægning og analyse af markedsspørgsmål, udarbejdelse af fælles rapporter, udtalelser og anbefalinger. Alt sammen med henblik på at tage fælles ansvar for og påvirke udviklingen af de nordiske eller de europæiske energimarkeder.

Link til NordREG's hjemmeside: https://www.nordicenergyregulators.org/