Status efter første år i drift

25-11-2020

Det er blevet tid til at gøre status for Forsyningstilsynets første hele år i drift efter etablering og flytningen til Frederiksværk. Sådan lyder det i direktør Carsten Smidts forord til tilsynets årsberetning for 2019, som offentliggøres i dag.

Da Forsyningstilsynet blev etableret som en ny, styrket og uafhængig myndighed på energiområdet den 1 juli 2018, skete det med besked om at fungere som forbrugernes stærke og effektive regulator over for energisektorens naturlige monopolvirksomheder. Regeringens og Folketingets krav til tilsynet var, at det skulle sikre en ny fokuseret indsats til fordel for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser, en sikker og stabil forsyning, samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling.

”Efter opstarten i Valby og en flytning af vores organisationen til Frederiksværk, er det med denne årsberetning for 2019 blevet tid til at gøre status for vores første hele år i drift,” skriver Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, i beretningens forord.

Massivt indhug i sagspukkel
Med bl.a. et massivt indhug i en pukkel af komplekse sager på varmeområdet er det lykkes at sikre et effektivt tilsyn af de regulerede virksomheder på vegne af energiforbrugerne. Det til trods for en stor udskiftning af medarbejdere, videnstab og andre forstyrrelser, der naturligt opstår med en flytning.

2019 blev også det første år med udmøntning af Forsyningstilsynets nye samlede strategi, som er blevet kaldt for ”Et stærkt og effektivt tilsyn”. Med en mission om at skabe rammer for en effektiv og innovativ energiforsyning, og en vision for en energiforsyning, der møder samfundets behov til de laveste priser, satte tilsynet ind på fem strategiske indsatsområder.

Stor effekt for samfundet
”Vores arbejde skal have en stor effekt for samfundet, vi skal stå for en åben og klar kommunikation, vores opgaveløsning skal være smart, udviklingen af vores faglige ekspertise skal styrkes, og så skal vores medarbejdere opleve, at de har et godt arbejdsliv på en attraktiv arbejdsplads,” lyder det fra Carsten Smidt.

Fortællingen om indhug i sagspuklen på varmeområdet er bare en blandt flere i årsberetningen, hvor man også kan læse om udviklingen af en ny metode til fastsættelse af effektivitetskrav til elnetvirksomhederne, et veloverstået formandskab for den nordiske regulatororganisation NordReg og meget mere.

Årsberetning 2019 kan findes her

Kontakt: Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk