Undersøgelse af markedsaktørernes synspunkter om risikoafdækning

11-11-2020

Har deltagerne på elmarkedet tilstrækkeligt med muligheder for at afdække deres elprisrisiko?

Det spørgsmål bliver for øjeblikket vurderet af de norske, svenske og danske energiregulatorer (i Danmark Forsyningstilsynet). Med henblik på at høre markedsaktørernes synspunkter, har vi igangsat en fælles spørgeskemaundersøgelse. Fristen for svar er den 19. nov. 2020  

Læs mere om undersøgelsen i dokumentet til højre på denne side

Adgang til undersøgelsen fås her:

https://survey.zohopublic.eu/zs/wmhFUz

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, bedes du kontakte sigrid.austad@thema.no fra THEMA Consulting Group, som kan guide særligt om specifikke spørgsmål til spørgeskemaet.

Du kan også kontakte Peter Fausbøll fra Forsyningstilsynet pefa@forsyningstilsynet.dk, hvis du har spørgsmål af mere generel kararakter om formål, proces og fortrolighed mm.