Information om en ny kommende dataplatform

07-10-2020

Forsyningstilsynet er i samarbejde med Klima-,Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningssekretariatet, Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ved at udvikle en ny offentlig platform, der har til formål at samle data fra forsyningssektoren.

Platformen forventes offentliggjort senere i år, hvor det vil være muligt at få indsigt i økonomiske nøgletal fra regulering af el-netvirksomhederne.

De økonomiske nøgletal dækker over data og oplysninger, som er indeholdt i el-netvirksomhedernes offentliggjorte afgørelser. De økonomiske nøgletal indeholder blandt andet indtægtsramme, omkostningsramme, forrentningsramme, leveret forsyningsmængde, påvirkelige omkostninger, ikke-påvirkelige omkostninger, generelt effektiviseringskrav, individuelt effektiviseringskrav og utilstrækkelig leveringskvalitet.

De økonomiske nøgletal vil være tilgængelige på virksomhedsniveau og starte fra reguleringsåret 2018. I vil få yderligere information, herunder om præcis dato for offentliggørelse, og hvordan platformen tilgås mv.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Josefine Lund Torrence – jolt@forsyningstilsynet.dk