Bemærkninger til Svenska Kraftnäts ansøgning om forlængelse af undtagelse fra 70 pct. regel

29-09-2020

Forsyningstilsynet har sendt bemærkninger til Sveriges regulerende myndighed (Energimarknadsinspektionen), om den svenske systemoperatørs (Svenska Kraftnät) ansøgning om forlængelse af undtagelse fra EU's såkaldte 70 pct. krav.

Svenska Kraftnät har anmodet de svenske regulerende myndigheder Energimarknadsinspektionen om undtagelse fra EU’s 70 pct. krav.

Forlængelsen af undtagelsen vil betyde, at Svenska Kraftnät er undtaget fra at give 70 pct. af den tilgængelige transmissionskapacitet til elmarkedet, når det vil gå ud over systemsikkerheden. Undtagelsen vil gælde i 2021 for Sveriges grænser til Danmark, Tyskland, Polen og Litauen. Svenska Kraftnät har også en undtagelse fra kravet i 2020.

Det er op til Energimarknadsinspektionen at godkende eller afvise Svenska Kraftnäts anmodning.

Forsyningstilsynets har sendt bemærkninger til Energimarknadsinspektionen. De kan hentes til højre på denne side.

Kontakt: Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk