Forsyningstilsynet udmelder indtægtsrammer under ny økonomisk regulering

01-09-2020

Forsyningstilsynet har nu afgjort de første endelige indtægtsrammer for 2018 efter nye regler om økonomisk regulering.

Folketinget vedtog i 2017 en ny elforsyningslov med ændrede rammer for den økonomiske regulering af elforsyningsvirksomhederne. Med henblik på at sikre større regulatorisk sikkerhed for virksomhederne, blev der med den nye lov indført 5-årige reguleringsperioder. Den første fem-årige periode går fra 2018 til 2022, og Forsyningstilsynet har nu afgjort de første endelige indtægtsrammer for 2018 efter de nye regler. Indtægtsrammerne består mere specifikt af nogle overordnede omkostnings- og forrentningsrammer for hver enkelt virksomhed, som er baseret på virksomhedens samlede omkostninger og et markedsbaseret, risikojusteret afkast, effektiviseringskrav og mulige økonomiske sanktioner ved utilstrækkelig leveringskvalitet.

Indtægtsrammerne har generelt til formål at sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for elforbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed.

Afgørelserne med de endelige indtægtsrammer for 2018 er fremsendt til de enkelte virksomheder og vil blive offentliggjort på denne side.

Kontakt: Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk