Forsyningstilsynet undersøger returvarmeafgift i Frederikssund

08-09-2020

På baggrund af en række borgerhenvendelser, er vi i Forsyningstilsynet for øjeblikket i færd med at undersøge, om forsyningsvirksomheden E.On's metode for fastlæggelse af en ny afkølingstarif i opstartsåret 2020 er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.

E.On Varme Danmark ApS indførte 1. januar 2020 en afgift for returvarme (afkølingstarif) i forbindelse med virksomhedens levering af fjernvarme til kunder i Frederikssund. Afgiften giver rabat til de kunder, hvis anlæg afkøler det leverede fjernvarmevand mest, og en højere pris til dem, hvis anlæg afkøler vandet mindst. 

På baggrund af en række borgerhenvendelser, er vi i Forsyningstilsynet for øjeblikket i færd med at undersøge, om metoden for fastlæggelse af den pågældende afkølingstarif i opstartsåret 2020 er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. E.On’s afkølingstarif beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af den månedlige afkøling de sidste 12 måneder. Det betyder, at afkølingstariffen i 2020 er blevet beregnet delvist ud fra afkølingsdata fra 2019 og altså dermed fra før datoen for afgiftens indførelse.

En mulig afgørelse i sagen vil gælde for alle virksomhedens kunder, uanset om de har henvendt sig til Forsyningstilsynet eller ej.

Kontakt: Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk